Hem Fiziki Hem Psikolojik Sağlamlığı Yüksek Bireylere Uygun Bir Alan: Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Özellikle dezavantajlı bireylere yardım etmeyi seven, iletişime açık, heyecanlı bir alanda çalışmak isteyen, insan hakları ve insan onuru kavramlarına inanan ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak dirençli insanlara uygun bir meslektir. Mezun olduğunuzda aldığınız İnfaz Koruma Memuru unvanı ile öncelikli olarak Kapalı ya da Açık Ceza İnfaz Kurumlarında ya da Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde çalışırsınız. Bu tip kurumlarda tutuklu, hükümlü ya da eski hükümlü bireylerin sosyal, psikolojik, ekonomik ve kültürel anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanırken temel hedefiniz; bu bireylerin yeniden topluma kazandırılması olur. Aynı zamanda isterseniz, kamu ya da özel sektörde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışma imkânınız da vardır.

Program Kriminoloji, Psikoloji, Ceza İnfaz Kurum Yönetimi, İnfaz Hukuku ya da Özel Güvenlik Hizmetleri, Silah Bilgisi ve Atış gibi alan derslerine ek olarak her dönem, fiziksel yeteneklerinizi de geliştirecek ve gündelik hayatınızda daha zinde olmanızı sağlayacak Savunma Sanatları ya da Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri gibi yakın dövüş teknikleri gibi dersler içerir.


Benden Ne Olur? Tümü