Elektronörofizyoloji Söylemesi Zor, Faydası Yüksek Bir Alan…

Elektronörofizyoloji, fizik ve biyoloji dallarına ilgi duyanlar, elektronik cihazlara meraklı, iletişimi kuvvetli, insanlara yardımcı olmayı seven, iş birliği içerisinde çalışabilen, dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi sağlıkçıların programı.

Bu program, vücudun en karmaşık yapısı olan beynin, bilişsel ve davranışsal fonksiyonlarının analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemleri ve bu yöntemlerin nasıl kullanılması gerektiğini öğretir. Mezunlar, yardımcı sağlık personeli kapsamında elektronörofizyoloji teknisyeni unvanına sahip olurlar.

Beyin hastalıkları, kardiyolojik hastalıklarla birlikte dünyada en çok araştırma yapılan ve en fazla insanın maruz kaldığı hastalık grubunu oluşturur. Bu nedenle dünyada çok yüksek bütçeli beyin araştırmaları yapılmakta, bu araştırmalarda görev alacak ve özel olarak bu konuda teknisyenlik eğitimi almış teknisyenlere hem ülkemizde hem de yurt dışında yapılan Avrupa Birliği ve ulusal projelerde gereksinim duyulmaktadır. Araştırmacı olmayı tercih eden teknisyen adaylarının dikey geçiş yapma olanağı bulunmaktadır.

Teknikerler elektronörografi, elektroensefalografi, polisomnografi ve uyarılmış potansiyel incelemeleri yapmakta, elde edilen verilere göre inceleme protokollerini geliştirmekte ve elde edilen sonuçları hekimle görüşmektedir. Elektromiyografi, intraoperatif monitörleme uygulamaları sırasında hekime destek olmaktadır. Mezunlar, nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde ayrıca üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda Elektronörofizyoloji Teknisyeni olarak çalışabilmektedir.